İnsan Kaynakları ve Sürekli Öğrenme

1. Eğiticinin Eğitimi

2. Yaratıcı Drama İle Eğitim Teknikleri Atölyesi