Kişisel Verimlilik Eğitimlerimiz

1. Aristo ile İkna Etme Sanatı

2. Duygusal Zeka

3. İletişimde Şiddetsizlik

4.İletişim Ve İlişki Yönetimi

5. İş Hayatında Güven

6. İş Hayatında Mindfulness

7. İş Yerinde Çatışma Yönetimi

8. Karar Alma ve Problem Çözme

9. Müzakere Teknikleri

10. Nasıl Daha Pozitif Olabilirim?

11. Stresi Yönetmek ve Mutlu-Verimli Çalışma Yöntemleri

12. Topluluk Önünde Konuşma ve Yeni Nesil Sunum Becerileri

13. Yeni Nesil Sunum Teknikleri

14. Zaman Yönetimi ve Verimli Çalışma

15. Zehirli İletişim ve Panzehirleri