Karar Alma Ve Problem Çözme Eğitimi

Amaç

  • Yeni iş dünyası durmadan değişim içinde ve bunun sonucunda farklı sorunları da beraberinde getirmekte. Bu da, sorunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşma ve daha pratik çözümler üretme becerisine ihtiyaç doğuruyor.
  • Bu eğitimde temel amaç, günlük temel problem çözme araçları yanında yaratıcı problem çözme araçlarını da katılımcılara sağlamak. Bununla birlikte hedeflere ulaşmak için karar alma bilgi ve becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

  • Yöneticiler
  • Ekip, takım liderleri
  • Ekip çalışması yapan tüm çalışanlar

Eğitim Süresi

1 gün.

Eğitimlere Dön