Stresi Yönetmek ve Mutlu-Verimli Çalışma Yöntemleri Eğitimi

Amaç

Endişemiz olması gerekenden çok daha yüksek bir seviyede olduğu zaman duygusal ve zihinsel hatta bedensel dayanıklılık, yeni bir duruma uyum sağlamak, zorluklarla başa çıkabilmek pek mümkün değildir.

Yani yüksek seviyede endişe problem çözme yollarımızı engelleyen, ayağımıza dolanan şeylerin başında gelir. Bu da bizi stresin altında ezer.

Bu hem çalışanların verimliliğini ve refahını olumsuz etkiler hem de müşteri ile iletişim ve memnuniyeti olumsuz etkiler.

Eğitimin amacı;

  • Etkili uygulamalar eşliğinde katılımcıların stres, kaygı ve zorluklarla baş edebilme kapasiteni geliştirmek,
  • Kaygı, stres ve iş hayatının getirdiği baskı ile başa çıkabilme yöntemlerini öğretmek,
  • Müşteri ile olan iletişimde stres ve kaygıları nasıl bertaraf edeceğinin yollarını göstermektir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

Stres altında çalışan tüm seviyeden çalışanlar.

Eğitim Süresi

1 gün.

Eğitimlere Dön